LEK. WET. MONIKA MAZUREK

Ukończyła studia na wydziale medycyny weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2015 roku. Po uzyskaniu dyplomu pracowała na stanowisku samodzielnego lekarza weterynarii w warszawskich przychodniach. Już podczas studiów aktywnie poszerzała swoja wiedzę jako wolontariuszka w przychodni Ginvet w Warszawie.

W naszej przychodni Pani doktor zajmuje się chorobami wewnętrznymi małych zwierząt – szczególnie chorobami kotów, z której to dziedziny stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w sympozjach i konferencjach weterynaryjnych. Prywatnie kocia mama  wspaniałego dachowca – kotki o imieniu Rafał.

Monika-Mazurek